Правила Платформи

Правила Платформи

 

  1. 1. Правила платформи

Дані правила (надалі “Правила”) регулюють порядок фінансування Проектів в рамках Платформи "Прибери" (надалі “Платформа”).

Розробником та регулятором Платформи, а також власником та адміністратором інтернет-сайту http://prybery.com (надалі “Сайт”), за допомогою якого реалізується фінансування проектів, є громадська організація “Це наш Київ” (надалі “Організація”).

Терміни

Учасник – фізична або юридична особа, яка має намір взяти участь у в активностях Платформи, прийняла умови даних Правил Платформи.

Автор — Учасник, зареєстрований на Платформі, який має обліковий запис на Сайті та який надає Організації інформацію про Проект для подальшого розгляду, реєстрації і публікації Проекту на Сайті.

Виконавець – команія, яка забезпечує виготовлення та встановлення конструкцій для прибирання за собаками Собача Вбиральня

Доброчинець - Учасник Платформи, який здійснює Внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Сайту.

Проект – надана Автором Проекту інформація для втсановлення конструкції Собача Вбиральня для прибирання за тваринами та розміщена на Сайті.

Внесок – грошова сума, яка вноситься Доброчинцем на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту та подальшого встановлення конструкції.

1. Загальні положення

1.1. Метою Платформи є збір актуальних місць для встановлення конструкцій «Собача Вбиральня» для прибирання за тваринами на Сайті, а також акумулювання Внесків Доброчинців з метою їх подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту та подальшої установки конструкції.

1.2. Організація не вимагає сплати Внесків від будь-кого. Усі Внески здійснюються будь-ким  за його власним бажанням. 

1.3. Організація в рамках Проектів співпрацює з фізичними та юридичними особами.

1.4. Участь та збір Внесків на Платформі дозволена тільки Учаснику, який прийняв усі умови даних Правил.

1.5. Учасник зобов'язаний ознайомитися з Правилами до прийняття участі та подання Проекту на Платформі. Надавши Проект на розгляд Організації або здійснивши Внесок або вчинивши інші дії, направлені на реалізацію прав та обов'язків Учасника згідно з Правилами, Учасник надає свою повну згоду з умовами даних Правил. Якщо Учасник не погоджується з Правилами Пдатформи (повністю або частково), йому не надається статус Учасника.

2. Умови реєстрації проекту

2.1. Автор Проекту гарантує, що інформація стосовно Проекту, яку він надає Організації при заповненні заявки на Сайті, є повною, законною та достовірною. 

2.2. До участі  (реєстрації та публікації на Сайті) допускаються Проекти, які не порушують даних Правил, Правил Сайту та чинного законодавства. 

2.3. Остаточне рішення щодо проходження модерації  Проекту  і публікації Проекту на Сайті, належить Організації. Організація залишає за собою право відмовити Проекту в участі, якщо реалізація проекту порушує норми благоустрою території.

2.6. Відкликати та/або видалити вже опублікований на Сайті Проект за ініціативою Автора Проекту неможливо. Організація залишає за собою право видалити вже зареєстрований та відкликати опублікований на Сайті Проект у випадку, якщо Проект порушує умови даних Правил та/або норми благоустрою території.

3. Фінансові правила

3.1. Автор Проекту самостійно не може обирати суму грошових коштів, необхідну для встановлення конструкції. Ціна регламентована та затвердження договором співпраці між Організацією та Виконавцем. А також регламентований строк, протягом якого сума повинна бути зібрана за допомогою Сайту, ці вимоги пов'язані з правилами платіжної системи Liqpay. Після опублікування Проекту на Сайті Автор не може вносити зміни. Зміни можливі тільки через можераторів Платформи.

3.2. Строк, протягом якого Автор Проекту бажає зібрати вказану ним загальну суму грошових коштів складає 90 календарних днів з дати публікації Проекту на Сайті. У разі зібрання коштів швидше, проект може бути реалізованим, не чекаючи 90 днів. 

3.3. Проект реалізається тільки, якщо він зібрав необхідну суму коштів.

3.4. Програма передбачає право Автора самостійно донувати кошти на Проект.

3.5. Перерахування зібраних грошових коштів Організацією відбувається на 

рахунок Виконавця. Перерахунок може здійснюватися тільки після завершення кампанії на Сайті.

3.6. Усі Внески, які перераховуються Доброчинцями, вважаються благодійною фінансовою допомогою.

3.7. Виконавець Проекту зобов’язаний подати повний фінансовий звіт про використання отриманих коштів за встановленою Організацією формою відповідно до умов, визначених в угоді між сторонами. 

3.11. У разі, якщо проект не збирає повної суми, всі внески автоматично повертаються Доброчинцям на їх картки, ​із врахуванням комісії платіжних систем . Повернення коштів на картки Доброчинців відбувається впродовж 30-ти банківських днів.  

4. Права та обов'язки

4.1. Учасник має право:

- реєструвати та подавати на розгляд Організації Проект з метою його подальшої публікації на Сайті;

- користуватися усіма можливостями Програми запропонованими Організацією на Сайті;

- здійснювати Внески на користь будь-якого, обраного Учасником, Проекту ;

4.2. Учасникові заборонено:

- публікувати на Сайті платіжні реквізити, завдяки яким перерахування Внесків може бути здійснено не за встановленим Організацією порядком та/або не на спеціальний розрахунковий рахунок Організації, а також використовувати для перерахування Внесків інші засоби оплати, окрім встановлених на Сайті. Організація не несе відповідальності та не гарантує отримання Автором Проекту таких Внесків, а також їх повернення Доброчинцям.

5. Обмеження відповідальності

5.1. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за успішність або неуспішність кампанії із залучення коштів будь-якого Проекту.

5.2. Організація не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учасникові або третім особам в результаті участі будь-кого у Програмі.

5.3. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при участі у Програмі.

5.7. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. До моменту участі у Програмі та прийняття умов даних Правил будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз'яснень щодо положень даних Правил. Якщо Учасник приймає умови Правил Програми, він підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.

6. Конфіденційність

6.1. Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю погодився з умовами Угоди про конфіденційність між Учасником та Організацією, яка розміщена за адресою prybery.org/confidential

6.2. При здійсненні Внеску Учасник автоматично надає Організації згоду на публікацію інформації про його внесок, тобто Організація залишає за собою право вказувати на Сайті ім'я, прізвище (або найменування юридичної особи), та суму перерахованих ним коштів.

7. Інші умови

7.1. Організація має право вносити доповнення та роз'яснення до даних Правил. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил. У випадку внесення до Правил істотних змін, Організація додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою або на сторінках у соціальних мережах. Усі зміни Правил набувають чинності з моменту їх публікації. Якщо Учасник протягом 14 днів не висловив письмово свою відмову від участі в Програмі на підставі незгоди зі змінами Правил Програми, Учасник автоматично підтверджує згоду з новими Правилами Програми.

7.2. У випадку визнання недійсною або нездійсненою будь-якої частини даних Правил, інші частини Правил будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даних Правил, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови. 

7.3. Організація може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даною Програмою та Правилами третій стороні. Автор та/або Виконавець Проекту не може поступитися своїми права та обов'язками за даними Правилами без попередньої згоди на це Організації.

7.4. До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв'язку з участю у Програмі, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Створити аккаунт

Продовжуючи, ви приймаєте умови користувальницької угоди

Вхід

Швидкий та зручний вхід через соціальні мережі

Забули пароль?

Введіть E-mail, який ви використали для реєстрації, і ми відразу вишлемо
вам новий пароль